Contact Us

Email: mpei@hsc.wvu.edu


West Virginia Chinese Association (WVCA) Committee

( January 1, 2019 – December 31, 2019 )
     

2019 WVCA/CAST-WV

Board of Directors:

Zhang, Hanting, Chair

Chen, Gang (Huntington, WV)

Deng, Jinyang

Gao, Dong

Luo, Rong

Ngan, Peter 

Pei, Ming

Qiu, Songgang

Sun, Xiaoping (Charleston, WV)

Wang, Liying

Wu, Nianqiang

Executives:

President: Pei, Ming

Vice Presidents:
  • Internal affairs: Gao, Dong (President-elect)

  Associate VP: Du, Jianhai

  • Academia: Zheng, Wanhong

  Associate VP: Li, Hailin

  • Outreach: Liang, Ruifeng (Ray)

  Associate VP: Wang, Qiang

  • Sports and Entertainment: Gao, Weimin

  Associate VP: Yang, Changfen

  • Affairs in Huntington: Liu, Jian (Huntington, WV)

  Associate VP: TBD

Secretary-in-General: Zhou, Xueping

Associate Secretary-in-General: Huang, Qingqing

Treasurer:

Associate Treasurer:


Send Us A Message