Contact Us

Email: hzhang@hsc.wvu.edu


West Virginia Chinese Association (WVCA) Committee

 (Jan. 2017-Dec.2018,)
(Passed on January 10, 2017)
     

Board of Directors:

Ngan, Peter  Chair
Gao, Dong
Hou, Bob
Ngan, Peter
Wang, Jingxin
Wang, Liying
Wu, Nianqiang
Wu, Xiaokang
Zhang, Hanting
Sun, Xiaoping (Charleston, WV)
Liu, Jian (Huntington, WV)

 

WVCA Executives:

President: Zhang, Hanting

Vice Presidents:

 • Internal affairs: Ding, Min
  Associate VP: Gao, Dong
 • Academia: Zheng, Wanhong
  Associate VP: Gu, Yu
 • Outreach: Liang, Ruifeng (Ray)
  Associate VP: (TBD)
 • Affairs in Charleston: Sun, Xiaoping (Charleston, WV)
  Associate VP: Wan, Shaowei
 • Affairs in Huntington: Liu, Jian (Huntington, WV)
  Associate VP: Chen, Gang

Secretary-in-General: Ming Pei
Associate Secretary-in-General: Pei, Ming; Zheng, Peng

Treasurer:Lin, Lili
Associate Treasurer: Zhou, Hui


Send Us A Message